የስርዓተ ጾታ፣ አካል ጉዳተኝነትን ማካተትና የወጣቶች ስራ ዕድል ፈጠራ

  • ፕሮግራሙ ወጣቶች የራሳቸውን የሥራ ዕድል እንዲፈጥሩ ማገዝ እና የግሉ ዘርፍ እንዲጠናከር ማድረግ፣
  • የስርዓተ-ፆታ፣አካል ጉዳተኝነትን ማካተትና ኤችአይቪ ኤድስን ለመከላከል በዋና ዋና ፕሮግራሞች ተካትተው እንዲሰሩ ማድረግ፣

Last Updated (Wednesday, 14 April 2021 07:44)